Serdecznie zapraszamy: Od Poniedziałku do Niedzieli w godzinach 7.30 - 21.30
KILKA SLÓW
STRONA GŁÓWNA
LIST MOTYWACYJNY
CV
AUTOPREZENTACJA
OFERTY PRACY
REGULAMIN
WOLONTARIAT
RODZAJE UMÓW
JAK NAPISAĆ OFERTĘ?
AU PAIR ANYA
EFS
MAPA
GALERIA
admin: tciszewski@elb.vectranet.pl
EURES
Chcesz wiedzieć więcej, kliknij tutaj!
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju 
Regionalnego (ZPORR)
Jest jednym z sześciu programów operacyjnych, które posłużą do realizacji 
Narodowego Planu Rozwoju (NPR) /Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 
2004-2006 (NPR/CSF). Program ten rozwija cele NPR, określając priorytety, 
kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki 
regionalnej państwa, które będą uruchamiane z udziałem funduszy 
strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.