WOLONTARIAT

 

Wolontariusze, to osoby, które świadomie i dobrowolnie zdecydowały się bezpłatnie pomagać innym osobom lub organizacjom.

Pomoc udzielana w ramach wolontariatu powinna wykraczać poza więzi rodzinno - koleżeńskie i nie powinna zastępować pracownika etatowego.

Będąc wolontariuszem możesz robić wiele różnych rzeczy, każdy znajdzie cos dla siebie, można np. :

 

Pamiętaj, że niezależnie jakie zajęcie wybierzesz, swoim zaangażowaniem i postawą będziesz promował ideę wzajemnej międzyludzkiej pomocy i działania nie dla zysku.

  

CZY WARTO ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM?

      Oczywiście, że warto! Dzięki wolontariatowi ludzie wzajemnie się poznają, pomagają sobie i uczą się nowych rzeczy. Równocześnie rozwijając społeczeństwo obywatelskie. Każdy ma coś do zaoferowania innym.

    W ramach wolontariatu ludzie oferują swój wolny czas, wiedzę i umiejętności innym ludziom, instytucjom, firmom, przedsiębiorstwom nie pobierając za to pensji. Wolontariusz zyskuje w zamian doświadczenie, nowe znajomości, wdzięczność i satysfakcję.

    Wolontariat jest szczególnie dobra formą zdobycia doświadczenia zawodowego przez studentów i absolwentów. Będąc wolontariuszem można nabyć umiejętności współpracy w grupie, poznać swoje mocne i słabe strony, rozwinąć wiedze zdobytą w szkole i nabyć praktyczne umiejętności. Wolontariat można potraktować jako pierwszą poważną pracę w życiu. Wolontariuszowi zostaną przydzielone określone zadania, z których zostanie później rozliczony. Zdobędzie cenne informacje zwrotne, np. nad czym powinien bardziej popracować, co jest najważniejsze w wykonywaniu danego zadania, jak się zachować w stosunku do petentów, jak należy postępować z ludźmi itp. Jest to świetny trening przed podjęciem pracy zarobkowej. Można zaoferować potencjalnemu pracodawcy swoje doświadczenia i pokazać, że praca potrafi być czymś więcej niż tylko źródłem pieniędzy. Jeżeli organizacja lub instytucja, w której odbywa praktyki wolontariusz będzie z niego zadowolona i z wypełnianych przez niego obowiązków, być może zaproponuje mu podjęcie stałej pracy, albo weźmie pod uwagę jego doświadczenie w przyszłości, w trakcie trwania rekrutacji na nowotworzone stanowisko pracy.

    Jeśli podejmiesz się zadań wolontariusza w organizacji pozarządowej najważniejsza okaże się satysfakcja z pomagania innym. Może w przyszłości wolontariat stanie się dla Ciebie formą spędzania wolnego czasu i odpoczynku od pracy zawodowej?

 

JAK ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM?

 

   Kandydat na wolontariusza powinien mieć przede wszystkim dobre chęci i trochę wolnego czasu. Jeśli chcesz zostać wolontariuszem nie musisz mieć doświadczenia, znać perfekcyjnie język obcy, ani obsługi komputera. Nie musisz być w pełnej sprawności fizycznej. W Polsce działa tak wiele organizacji pozarządowych i  instytucji administracji publicznej, że na pewno każdy poszukujący wolontariusz znajdzie odpowiednie miejsce dla siebie.      

   Zanim wybierzesz jakąś organizację, zastanów co Cię interesuje. Wybierz to, w czym czujesz się najlepiej, jeżeli będziesz zadowolony z wykonywanej zadań, twoja praca będzie wydajniejsza, a przy okazji będziesz mógł rozwijać swoje zainteresowania. Powinieneś się także zastanowić, w jakiej dziedzinie Twoja wiedza i umiejętności mogą być wykorzystane przez organizację, do której chcesz się zgłosić. Może Twoje pomysły i zapał wniosą coś nowego do jej funkcjonowania?

   Jest wiele ścieżek do tego, aby zostać wolontariuszem. Powinieneś sam zdecydować czy chcesz zostać ochotnikiem w organizacji pozarządowej czy administracji publicznej, w Polsce czy zagranicą.

         Życzymy powodzenia!!!