Serdecznie zapraszamy: Od Poniedziałku do Niedzieli w godzinach 7.30 - 21.30
KILKA SLÓW
STRONA GŁÓWNA
LIST MOTYWACYJNY
CV
AUTOPREZENTACJA
OFERTY PRACY
REGULAMIN
WOLONTARIAT
RODZAJE UMÓW
JAK NAPISAĆ OFERTĘ?
AU PAIR ANYA
EFS
MAPA
GALERIA
admin: tciszewski@elb.vectranet.pl
EURES
Chcesz wiedzieć więcej, kliknij tutaj!
Sektorowy Program Operacyjny  Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 
2004-2006  znany pod hasłem UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH -  
PROGRAM KONKURENCYJNOŚĆ  - to jeden z kluczowych dokumentów 
przygotowanych przez Polskę, przewidzianych w Narodowym Planie Rozwoju 
2004-2006 i określających ramy wsparcia dla Polski z funduszy strukturalnych 
po przystąpieniu do Unii Europejskiej.