Serdecznie zapraszamy: Od Poniedziałku do Niedzieli w godzinach 7.30 - 21.30
KILKA SLÓW
STRONA GŁÓWNA
LIST MOTYWACYJNY
CV
AUTOPREZENTACJA
OFERTY PRACY
REGULAMIN
WOLONTARIAT
RODZAJE UMÓW
JAK NAPISAĆ OFERTĘ?
AU PAIR ANYA
EFS
MAPA
GALERIA
admin: tciszewski@elb.vectranet.pl
EURES
Chcesz wiedzieć więcej, kliknij tutaj!
Sektorowy Program Operacyjny - Rozwój Zasobów 
Ludzkich
Aby państwa członkowskie Unii Europejskiej mogły korzystać ze środków 
Funduszy Strukturalnych konieczne jest stworzenie szeregu dokumentów. 
Pierwszy z nich to Narodowy Plan Rozwoju. Jego wdrażaniu służą programy 
operacyjne. Jednym z takich programów jest Sektorowy Program Operacyjny 
Rozwój Zasobów Ludzkich. Jego postanowienia są uszczegółowione w 
Uzupełnieniu Programu. Przygotowanie wniosku o finansowanie i realizacja 
takiego projektu wymaga dobrej znajomości obu dokumentów.