Serdecznie zapraszamy: Od Poniedziałku do Niedzieli w godzinach 7.30 - 21.30
KILKA SLÓW
STRONA GŁÓWNA
LIST MOTYWACYJNY
CV
AUTOPREZENTACJA
OFERTY PRACY
REGULAMIN
WOLONTARIAT
RODZAJE UMÓW
JAK NAPISAĆ OFERTĘ?
AU PAIR ANYA
EFS
MAPA
GALERIA
admin: tciszewski@elb.vectranet.pl
EURES
Chcesz wiedzieć więcej, kliknij tutaj!
SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora 
Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
Sektorowy Program Operacyjny pt. Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich określa strategię 
oraz kierunki działań w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. 

Program operacyjny wdrażany będzie na terenie całego kraju w latach 2004 
  2006, przy założeniu, że realizacja płatności odbywać się będzie do końca 
2008 roku. Zródłem finansowania będą środki publiczne: budżetu państwa, 
budżetów samorządów regionalnych i lokalnych oraz Europejskiego 
Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie - Sekcja Orientacji (EAGGF), 
jak również środki inwestorów prywatnych.