Serdecznie zapraszamy: Od Poniedziałku do Niedzieli w godzinach 7.30 - 21.30
KILKA SLÓW
STRONA GŁÓWNA
LIST MOTYWACYJNY
CV
AUTOPREZENTACJA
OFERTY PRACY
REGULAMIN
WOLONTARIAT
RODZAJE UMÓW
JAK NAPISAĆ OFERTĘ?
AU PAIR ANYA
EFS
MAPA
GALERIA
admin: tciszewski@elb.vectranet.pl
EURES
Chcesz wiedzieć więcej, kliknij tutaj!
SAPARD
Program Operacyjny SAPARD został przygotowany w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dokument ten, opracowany zgodnie z wymogami 
formalnymi UE sformułowanymi w Rozporządzeniu Rady Unii Europejskiej 
nr 1268/99, przedstawia sposób wykorzystania środków przedakcesyjnych 
na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich przyznanych Polsce przez 
UE na lata 2000-2006.