JAK NAPISAĆ OFERTĘ?

 

Skutecznym sposobem znalezienia pracy może być przygotowanie własnej oferty.

Możesz ją złożyć bezpośrednio u pracodawcy, zamieścić w prasie lub na tablicy ogłoszeń.

  Oferta musi zawierać informacje

ü   kto poszukuje pracy

ü   jakiej pracy poszukuje

ü   jak się z nim skontaktować

 

OFERTA ZAMIESZCZANA W PRASIE WYMAGA BARDZO SKRÓTOWEJ FORMY:

   Ambitna, fachowa księgowa przyjmie pracę stałą, tel. 612 - 11 - 12

OFERTA ZAMIESZCZONA NA TABLICY OGŁOSZEŃ MOŻE BYĆ OBSZERNIEJSZA CHOĆ RÓWNIEŻ ZWIĘZŁA I KOMUNIKATYWNA!

  Ambitna, fachowa księgowa ze znajomością prowadzenia ksiąg przychodu i rozchodu, obsługi komputera, przyjmie pracę stałą w dobrze prosperującej firmie. Tel. 612 - 11 - 12

 

  OFERTĘ MOŻESZ UMIEŚCIĆ:

ü   na dostępnych tablicach ogłoszeń

ü   na tablicach prywatnych agencji informacyjnych

ü    innych wyznaczonych miejscach

 

OFERTĘ PRACODAWCY MOŻESZ ZŁOŻYĆ Z WŁASNEJ INICJATYWY, PRZEWIDUJĄC PLANY ZATRUDNIENIA W FIRMIE LUB W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE

  OFERTĘ MOŻESZ WYSŁAĆ POCZTĄ LUB ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE 

OFERTA SKŁADANA U PRACODAWCY MUSI BYĆ:

CZYTELNA, ZWIĘZŁA, KONKRETNA

 

Formułując ofertę skup się na:

ü  własnych kwalifikacjach

ü   umiejętnościach

ü   doświadczeniu zawodowym

 

Napisz również:

ü   dlaczego składasz ofertę, jakiego rodzaju może być praca, o którą pytasz

ü  dlaczego chciałbyś pracować dla danego przedsiębiorstwa albo wykonywać taka, a nie inna pracę

ü   ofertę zakończ prośbą o spotkanie z pracodawcą

 

Podkreśl to, co najbardziej wiąże się ze stanowiskiem, które się ubiegasz!

Staraj się, aby Twoja oferta odpowiadała zapotrzebowaniom pracodawcy!