Serdecznie zapraszamy: Od Poniedziałku do Niedzieli w godzinach 7.30 - 21.30
KILKA SLÓW
STRONA GŁÓWNA
LIST MOTYWACYJNY
CV
AUTOPREZENTACJA
OFERTY PRACY
REGULAMIN
WOLONTARIAT
RODZAJE UMÓW
JAK NAPISAĆ OFERTĘ?
AU PAIR ANYA
EFS
MAPA
GALERIA
admin: tciszewski@elb.vectranet.pl
 
EURES
Chcesz wiedzieć więcej, kliknij tutaj!
ISPA
(ang. Instrument for Structural Policies for 
Pre-Accession)
ISPA jest jednym z trzech (razem z Phare i Sapard) przedakcesyjnych 
instrumentów pomocy Unii Europejskiej dla dziesięciu państw 
kandydujących. W okresie 2000-2006 budżet ISPA wynosi 1,04 mld euro 
rocznie, z czego Polsce przysługuje od 30 do 37 procent tej kwoty, czyli 
średnio około 348 mln euro. Podział środków oparty jest o następujące 
kryteria: liczba ludności, wielkość PKB na głowę mieszkańca liczonego 
według parytetu siły nabywczej oraz powierzchnia kraju.